Unity3D – 2D Infinite Runner Toolkit v2.4 – دوبعدی دونده ابزار توسعه در یونیتی

Unity3D – 2D Infinite Runner Toolkit v2.4 – دوبعدی دونده ابزار توسعه در یونیتی 2D ابزار دونده بی نهایت ویژگی کامل و آسان برای استفاده از بسته شما با دادن فرصت برای ایجاد بی پایان دونده بازی از هر نوع است. 2D Infinite Runner Toolkit is a feature complete and easy to use package giving…

دانلود

Unity3D – Pixel Tower Defense Prototyper – از Unity3D – پیکسل دفاع برج Prototyper

Unity3D – Pixel Tower Defense Prototyper – از Unity3D – پیکسل دفاع برج Prototyper prototyper پیکسل دفاع برج شامل تمام است که شما نیاز به نمونه اولیه بازی دفاع برج خود را. این یک راه بسیار خوبی برای تمرین بازی متعادل به عنوان هر ملک از تمام قطعات از پروژه tweakable است است است. Pixel…

دانلود