بردارها – درختان فانتزی بسیار زیبا برای ساخت بازی 3

  بازدید

  بردارها –  درختان فانتزی بسیار زیبا برای ساخت بازی  3 درختان فانتزی بسیار زیبا در طراح های مختلف با لینک مستقیم براحتی دانلود کنید ولذت ببرید اگر بازی ساز هستید و برای خلق یک محیط دو بعدی نیاز به درخت داشته باشید این فایل ها بدرد شما می خورد       Google+

  بردارها –  درختان فانتزی بسیار زیبا برای ساخت بازی  3

  درختان فانتزی بسیار زیبا در طراح های مختلف با لینک مستقیم براحتی دانلود کنید ولذت ببرید

  اگر بازی ساز هستید و برای خلق یک محیط دو بعدی نیاز به درخت داشته باشید این فایل ها بدرد شما می خورد

   

  Vectors - Low Poly Trees 3

   

   

  برنامه برای ویرایش
  لینک دانلود http://dl.pic10.ir/lw_pl_trs3_gfx.rar
  سایز فایل

  36MB


  تصاویر