بازی آنلاین قهرمانان شمشیر زنی – اکشن فلش

  بازدید

   بازی آنلاین قهرمانان شمشیر زنی – اکشن فلش  بازی آنلاین قهرمانان شمشیر زنی – اکشن فلش بازی آنلاین قهرمانان شمشیر زنی – اکشن فلش بازی آنلاین قهرمانان شمشیر زنی – اکشن فلش size: 5 MB مبارزه با اینجا و در حال حاضر در بهترین بازی چند نفره آنلاین است. گیم پلی منحصر به فرد. کنترل […]

   بازی آنلاین قهرمانان شمشیر زنی – اکشن فلش

   بازی آنلاین قهرمانان شمشیر زنی – اکشن فلش

  بازی آنلاین قهرمانان شمشیر زنی – اکشن فلش بازی آنلاین قهرمانان شمشیر زنی – اکشن فلش size: 5 MB
  مبارزه با اینجا و در حال حاضر در بهترین بازی چند نفره آنلاین است. گیم پلی منحصر به فرد.

  کنترل شخصیت خود را در راه جدید و خنک. سعی کنید خود

  را در نوع های مختلف از جنگ، بهترین سلاح ها و جادوها را انتخاب کنید. کامل تمام بده و تبدیل به یکی از قهرمانان شمشیر!
  Control Scheme:
  A: Left
  D: Right
  E: Shuriken
  ENTER: Chat
  S: Block
  W: Up
  X: Next Weapon
  Z: Prev. Weapon
  fire: left mouse
  jump: up
  movement: wasd

   

  Play online Heroes of sword – action flash game online Heroes of sword – action flash game online Heroes of sword – action flash game online Heroes of sword – Action Flash size: 5 MB fight here and now in the best online multiplayer game . Unique gameplay. Control your character in cool new ways. Try yourself in a different kind of war, the best weapons and spells to choose from. Complete all quests and become one of the heroes of the sword!

  برنامه برای ویرایش
  تصاویر