بازی آنلاین مزرعه داری : الی مزرعه دار فلش

  بازدید

  بازی آنلاین مزرعه داری : الی مزرعه دار فلش بازی آنلاین مزرعه داری : الی مزرعه دار فلش size: 2 MB راهنما کشاورز الا در مزرعه برای مدیریت و کشت برخی از محصولات، نژاد مرغ، خوک، گوسفند و گاو برای رسیدن به اهداف روزانه خود را. لذت ببرید! آموزش: استفاده از اشاره گر ماوس را […]

  بازی آنلاین مزرعه داری : الی مزرعه دار فلش

  بازی آنلاین مزرعه داری : الی مزرعه دار فلش size: 2 MB

  راهنما کشاورز الا در مزرعه برای مدیریت و کشت برخی از محصولات، نژاد مرغ، خوک، گوسفند و گاو برای رسیدن

  به اهداف روزانه خود را. لذت ببرید!

  آموزش: استفاده از اشاره گر ماوس را به حرکت، محصولات دانه، جمع آوری محصولات کشاورزی، بازدید

  اماکن، خرید سهام، فروش سهام، مدیریت جانوران، اقلام صنایع دستی و غیره.

   

  برنامه برای ویرایش
  تصاویر