کاکتوس مکوی – Cactus Mkvy

کاکتوس مکوی – Cactus Mkvy

همه چیز از آنجایی آغاز شد که کاکتوس مکوی توسط سحر و جادو هاتفیلد برای پیدا کردن زمرد استخدام شد. و مکوی به یک کاکتوس جنگجو، دونده و سخنگو تبدیل شد. شما را به یک دنیای عجیب و غریب و پر از گنج های پنهان و بی پایان دعوت می کنیم. برای حرکت کردن از کلید های جهت نما، پرید کلید A، جنگیدن کلید S استفاده کنید.

Everything since the beginning of the Cactus Mkvy Hatfield to find the emerald was hired by magic. And Mkvy to a cactus warrior, runners and became speaker. You to a strange world full of hidden treasures and we invite endless. To move the arrow keys, jumped keys A, S keys to use fighting.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

7 − 2 =