فایل بازی اژدها و هیولا ها

  بازدید

  فایل بازی اژدها و هیولا ها این بازی به سبک  تربیت اژدها و هیولا می باشد که هر اژدها ها در زمینه خود پرورش یافته ورشت می کند بیش از 50 مدل اژدها و سرزمین های مختلف برای نبرد در این فایل وجود دارد وهمه فایل های قابلیت متحرک سازی بوسیله انیماتید استدیو را دارند […]

  فایل بازی اژدها و هیولا ها

  این بازی به سبک  تربیت اژدها و هیولا می باشد که هر اژدها ها در زمینه خود پرورش یافته ورشت می کند بیش از 50 مدل اژدها و سرزمین های مختلف برای نبرد در این فایل وجود دارد وهمه فایل های قابلیت متحرک سازی بوسیله انیماتید استدیو را دارند

  010871022x1022x8bpp 018811136x768x8bpp 023781024x1024x8bpp 01273506x506x8bpp 01743512x512x8bpp 02150128x128x8bpp 02019512x256x8bpp

   

  دانلود

   رمز فایل های سایت :www.skoobe.ir 

  برنامه برای ویرایش
  تصاویر