PGF1ZGlvIGNvbnRyb2xzIGF1dG9wbGF5Pg0KICA8c291cmNlIHNyYz0iaHR0cDovL2RsLmF2aW55LmNvbS92b2ljZS9zb3J1ZC10YXZhc2hpaC90b29iYS9oYXpyYXQtemFocmEvaGFyLXNhaGFyLm1wMyIgdHlwZT0iYXVkaW8vbXBlZyI+DQo8L2F1ZGlvPg==
گرفتي از مدينه گفتنت را
دريغ از من نمودي ديدنت را

ولي با من بگو ساعت به ساعت
چرا كردي عوض پيراهنت را